Avond Notaris - Verklaring van Erfrecht

Verklaring van Erfrecht

Avond Notaris stelt voor u een verklaring van erfrecht op en geeft u daarna drie papieren afschriften daarvan (ten behoeve van banken e.d.) als:

  • De erfenis geen negatief vermogen heeft en zuiver wordt aanvaard door alle erfgenamen
  • U vooraf de volgende gegevens geeft:
  • Kopie bewijs van overlijden.
  • Kopie (inclusief de bladzijde waar de kinderen staan) van het eventuele trouwboekje.
  • Afschrift laatste testament van de overledene.
  • De voornamen, naam, geboorteplaats, geboortedatum en adres van ieder van de erfgenamen.
  • Als een of meer gevolmachtigden worden aangewezen: de voornamen, naam, geboorteplaats, geboortedatum en adres van ieder van de gevolmachtigden.